ΕΚΔΟΣΗ Ελασσόνας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΝΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΚΑΚΗ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
«ΕΚΔΟΣΗ» ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τα παρακάτω άρθρα του Γιώργου Λεκάκη μπορείτε να τα βρείτε στην εφημερίδα «Έκδοση» της Ελασσόνος Λαρίσης (Δραχμής 3, ΤΚ 40200 Ελασσόνα, Λαρίσης, τηλ. 24930-25360, 29770, τηλ/πο 24930-29.552).

17.07.2002: Ο Γιάννος, η Παγώνα και το παγώνι. Μια δημοτική ιστορία της Ελασσόνας.
12.11.2003: Αιγυπιός: Θεσσαλός ο γύπας του Champions League.
24.11.2004: Διονύσιος Πύρρος ο Θετταλός: Ένας ιατροφιλόσοφος ιερεύς με ανεκτίμητη δράση και προσφορά στον Αγώνα - 230 χρόνια από την γέννησή του και το έργο του παραμένει ανέκδοτο…
01.06.2005: Ο Ερμής στην Θεσσαλία: Ο Ερμής και ο δόλος. Οι… δόλιοι Δόλοπες. Οι Δόλοπες στην Αφρική και ο Ερμής στην Τρίκκη.
08.06.2005: Κρανέα Ολύμπου: Ένα χιλιόχρονο χωριό!
29.06 και 06.07.2005: Ο Λεσχανόριος μήνας, ο θεσμός της αρχαίας Λέσχης και ο προστάτης τους θεός Απόλλων – σε δυο συνέχειες.